K5 Klinikken

Åpningstider

Ma-To 07:30-15:30

Fredag 07:30-12:00

tlf: 47 69 10 30 00

Ma-to 08:00-09:30, 13:00-14:00

Fredag 08:00-10:30

fax: +47 94 76 05 96

Adresse:  Kalnesveien 5  -  1712 Grålum

Mikael Røijen

Mikael Røijen


LEGE • SPESIALIST I GYNEKOLOGI


Han har sin spesialistutdanning fra Sentralsykehuset i Nordland og Sykehuset Østfold. Han har i mange år arbeidet som seksjonsoverlege for dagkirurgen, endoskopisk kirurgi og som seksjonsoverlege for fødeavdelingen Sykehuset Østfold. I tillegg har han hatt ansvar for arbeidsplanleggingen for legene ved kvinneklinikken. Han har arbeidet som spesialist siden 2000 og har bred arbeidserfaring i utredning og behandling av alle slags gynekologiske problemstillinger.

Trine Røijen

Trine Røijen


DAGLIG LEDER • SYKEPLEIER


Hun er utdannet sykepleier med mange års erfaring fra Sykehuset Østfold. I de siste årene har hun vært en del av lederteamet i Avdeling for Akuttmottak som assisterende seksjonsleder og stedfortreder for seksjonsleder ved Korttidsposten og Observasjon/Akuttkirurgi. Trine er tidligere regnskapsutdannet og har jobbet mange år som regnskapssjef.

Gyda Fosby

Gyda Fosby


HELSESEKRETÆR


Hun er utdannet helsesekretær og har arbeidet i mange år i allmennpraksis, og fra høst 2019 i K5 Klinikken. 

Randi TANGEN


HELSESEKRETÆR


Hun er utdannet helsesekretær med mange års erfaring i allmennpraksis, og nå arbeider hun hos oss som vikar.