For deg som


  • har arbeidet/vært pasient i helsetjeneste (lege/tannlege) utenfor Norden de siste 12 mnd. (gjelder ikke samtaler, utstedelse av attest og forskrivning av resept)

  • tidligere har fått påvist MRSA, og som ikke har dokumentert 3 negative kontrollprøver etter saneringsforsøk

  • har bodd sammen med MRSA-positiv

  • er helsepersonell og har hatt nær kontakt med MRSA-positiv uten å bruke beskyttelsesutstyr

  • har oppholdt seg i barnehjem, flyktningleir eller fengsel i utlandet de siste 12 mnd.

  • har arbeidet eller oppholdt seg i asylmottak siste 12 mnd.

  • har sår/hudinfeksjon, hudlidelse eller har medisinsk utstyr (f. eks kateter, sonde, dren) gjennom hud/slimhinne, OG vært mer enn 6 uker utenfor Norden i sammenheng de siste 12 mnd.


er det aktuelt å bli undersøkt om du kan være bører for MRSA før du kommer til undersøkelse hos oss.

Informasjon om MRSA (Methicillin-resistent staphulococcus aureus)