Smerteutredning

Ca 60% av alle henvisninginger til K5 Klinikken er relatert til bekkensmerter.

Utredning av en smertetilstand i bekkenet krever mye erfaring og er gjerne fagovergripende. Mulige årsaker for bekkensmerter er følgende:

 • Endometriose/adenomyose
 • Ryggrelaterte smerter
 • Skader i bekkenet
 • Smerter i livmor
 • Smerter i eggstokker
 • Smerter i endetarm
 • Smerter i urinblære
 • Nevrologiske lidelser
 • Forskjellige kreftlidelser - gynekologisk cancer, tarmkreft, lymfekreft, metastaser mm


Vi på K5 Klinikken vet at veldig mange pasienter har vært hos mange forskjellige helsepersonellgrupper grunnet tilsynelatende uforklarlige bekkensmerter, og ofte møter vi mennesker som føler seg frustrerte, de er i ferd med å falle ut av et tidligere normalt hverdagsliv. Vårt mål er å finne riktig diagnose og komme med behandlingsforslag. Det er sjelden mulig å komme med en "quickfix". Ofte er det et veldig sammensatt smerteproblem, og tilnærmingen er gjerne "multimodal" hvor pasien avkreves en egeninnsats.

Hos oss tar vi i forbindelse med smerteutredningen opp alle mulige komponenter:

 • Arvelige sykdommer
 • Ervervete sykdommer
 • Endometriose/adenomyose
 • Inaktivitet
 • Kosthold
 • Livsstil generelt
 • Mental helse i håndtering av sykdommen