Underlivskreft

Man skiller forskjellige årsaker til de krefttypene vi kjenner til. Noen er smittsomme, noen arvelige og noen oppstår av seg selv spontant.

 

Krefttyper og utredning

Eggstokk-kreft kan være både arvelig og oppstå spontant. Den kan være koblet til andre krefttyper som f. eks brystkreft. Utredning skjer alltid hos spesialist (gynekolog).

Kreft i egglederen er en sjelden tilstand. Arvelighet er ikke sikkert bevist.

Kreft i livmoren kan være både spontan og arvelig, og noen ganger knyttet til tarmkreft. Denne krefttypen er østrogenavhengig og en hormonspiral kan gi en viss beskyttelse mot denne krefttypen.

Kreft i livmorhalsen faller inn under utredning og behandling av smittsom underlivskreft hvor årsaken er HPV. En sjelden gang kan det være arvelig årsak, og redusert immunforsvar spiller en viktig rolle. Denne kan til en viss grad oppdages ved screeningundersøkelser som kvinner får gjort hvert 3.-5. år. Denne kreftformen er ikke arvelig. Ikke alle HPV-typer gir økt kreftrisiko. 

Kreft i skjede og i hud rundt skjedeåpning er til en stor grad også smittsom hvor HPV er årsak, men det finnes en del andre sykdommer som kan være assossiert med disse krefttypene.

HPV-assosiert kreft finner man i hud rundt skjede, skjede, livmorhals, endetarm (anale samleier), hals/svelg og strupe etter f. eks oral sex med en som har HPV i underlivet).

 

Utredningen av alle disse krefttyper skjer etter faste retningslinjer hvor det gjøres ultralyd, det tas celleprøver og vevsprøver. Dessuten tas det ofte blodprøver. CT og MR kan også bli en del av utredningen.

 

Oppfølging etter konisering følger også den nasjonale veilederen.

 

Utredning av underlivkreft ved K5 Klinikken

Vi tilbyr utredning komplett utredning og oppfølging av all underlivskreft. Det er viktig å vite at vi prioriterer henvisningene fra fastlegene iht den informasjon som følger henvisningen. Derfor er det viktig at henvisningen fra fastlegen er god. Stortsett bruker vi en konsultasjon som er på 20-30 minutter. Den inkluderer komplett undersøkelse omed prøvetaking samt eventuelt henvisning til røntgen og blodprøvetaking og muligvis viderehenvisning til sykehuset.

Videre behandling skjer på enten vårt Sykehuset Østfold Kalnes eller ved Oslo universitetssykehus.

Etter behandling følger vi opp med kontroller iht nasjonale retningslinjer.