Innkallingsbrev

Du er henvist til gynekologisk undersøkelse, og vi ber deg å lese igjennom nedenforstående informasjon grundig

 

  • Vi ber deg om å møte opp punktlig og gjør oppmerksom på at vår adresse er Kalnesveien 5, 1712 Grålum, inngang B, baksiden av bygget.

 

  • Konsultasjonen koster 351,-. I tillegg kommer utgifter for materiell (iht takstregulativet). Gebyrer for materiell kan variere og påløper også om du har frikort. Du betaler ved oppmøte med kort eller kontanter. Vi sender ikke ut giroer!

 

  • Avbestilling skal skje senest 24 timer før konsultasjonstimen. Ved for sen avbestilling påløper et gebyr på 550,- pluss girogebyr iht takstregelverket for spesialistpraksis. Dette dekkes ikke av frikortet.

 

  • Vi gjør oppmerksom på at avtalen mellom HELFO/NAV og legeforeningen innebærer at konsultasjonen bygger på fastlegens henvisning. Derfor er det viktig at du oppgir grunnen til fastlegen at du ønsker å komme til en spesialist.

 

  • Hvis du ønsker å få satt inn en P-stav eller hormonspiral må denne medbringes. Du kan enten kontakte oss eller din fastlege for en e-resept. Vi selger ikke hormonspiraler, bare kobberspiraler. Den koster 1000,- og betales på forhånd. En time før du skal få satt inn en spiral anbefales at du tar en tablett Ibux og en tablett Paracetamol. Vi tilbyr lokalbedøvelse ved spiralinnsetting.
  • Det er viktig at du har tømt urinblæren før undersøkelse!

 

  • I tilfelle du er henvist til utredning for ufrivillig barnløshet ber vi deg å lese igjennom inngående info her.

  • En god del av medpasientene reagerer allergisk på parfyme. Derfor ber vi om at du reduserer eller ungår bruken av parfyme.

 

  • MRSA/VRE/ESBL: Vi har ikke anledning å ta inn pasienter til undersøkelse som er MRSA-bærer. Har du vært i utlandet de siste 12 måneder? Har du hatt behandling eller arbeidet i helsevesenet, tatt tatovering/piercing, oppholdt deg i barnehjem eller flyktningleir/asylmottak utenfor norden? Har du kronisk hudlidelse, hud-/sårinfeksjon eller dren/kateter/stomi og oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden? Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (MRSA, VRE, ESBL). Ta med prøvesvaret til oss.