Åpningstider

Ma-To 07:30-15:30

Fredag 07:30-12:00

tlf: 47 69 10 30 00

Ma-to 09:00-09:30, 13:00-14:00

Fredag 08:00-10:30

fax: +47 94 76 05 96

Adresse:  Kalnesveien 5  -  1712 Grålum

Mikael Røijen

Mikael Røijen


LEGE • SPESIALIST I GYNEKOLOGI


Han har sin spesialistutdanning fra Sentralsykehuset i Nordland og Sykehuset Østfold. Han har i mange år arbeidet som seksjonsoverlege for dagkirurgen og endoskopisk kirurgi og også vært seksjonsoverlege for fødeavdelingen Sykehuset Østfold samt ansvar for arbeidsplanleggingen for legene ved kvinneklinikken. Han har arbeidet som spesialist siden 2000 og har bred arbeidserfaring i utredning og behandling av alle slags gynekologiske problemstillinger.

Trine Røijen

Trine Røijen


DAGLIG LEDER • SYKEPLEIER


Hun er utdannet sykepleier med mange års erfaring fra Sykehuset Østfold. I de siste årene har hun vært en del av lederteamet i Avdeling for Akuttmottak som assisterende seksjonsleder og stedfortreder for seksjonsleder ved Korttidsposten og Observasjon/Akuttkirurgi. Trine er tidligere regnskapsutdannet og har jobbet mange år som regnskapssjef.

Gyda Fosby

Gyda Fosby


HELSESEKRETÆR


Hun er utdannet helsesekretær og har arbeidet i mange år i allmennpraksis, og fra høst 2019 på K5 Klinikken. 

Mette Winther Johannessen


HELSESEKRETÆR


Hun har sin utdanning fra Sykehus Østfold og har lang arbeidserfaring i arbeid fra sykehus og privatpraksis, både opp mot fastleger og avtalespesialister. Mette arbeider hos oss som vikar.

.

Randi TANGEN


HELSESEKRETÆR


Hun er utdannet helsesekretær med mange års erfaring i allmennpraksis, og nå arbeider hun hos oss som vikar.